15/12/17  Thông báo từ Sở  316
Kế hoạch 250  Kiểm tra công tác y tế vệ sinh an toàn thực phẩm
 22/11/17  Chuyên đề Giáo dục  523
 Trường Mầm non Hoa Huệ: Địa chỉ Tổ 1 phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái; điện thoại 0293.713 804, Gmail: mn.hoahue.tpyb@gmail.com
 22/11/17  Chuyên đề Giáo dục  383
 Trường Mầm non Hoa Huệ: Địa chỉ Tổ 1 phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái; điện thoại 0293.713 804, Gmail: mn.hoahue.tpyb@gmail.com
Tiêu điểm